CÀLCUL DE CALEFACCIONS, AIRES CONDICIONATS, ENERGIA SOLAR  I TERRA RADIANT. 
Una bona instal·lació comença amb un bon projecte i a SIA BIOSCA us ajudem des del principi calculant-vos qualsevol tipus de projecte de climatització amb qualsevol tipus d’energia amb professionals que us assessoraran des de l'inici fins al final.

DOMÒTICA:
Automatització, control i gestió d'habitatges, millorant la gestió energètica i la qualitat de vida dels seus habitants.

IL.LUMINACIÓ TÈCNICA I DECORATIVA.
Assessorament, venda i projecció de qualsevol espai d'interior i d'exterior tenint en compte criteris de disseny i d'estalvi energètic.

DISSENYS I PROJECTES D'AUTOMATITZACIÓ PER A LA INDUSTRIA.
Projecció i suport tècnic pel control de maquinària i processos industrials.

ENGINYERIA.
Estudi i projecció d’instal·lacions elèctriques: càlcul de seccions de cable, estudis d'estalvi d'energia reactiva, disseny i realització de quadres elèctrics,...